Český jazyk - 1 stupeň, dle RVP
Čeština

Domů

Čeština pro žáčky na 1. stupni ZŠ

Žák

Čeština pro vaše děti na 1. stupni ZŠ

Rodič

Český jazyk podle RVP pro efektivní procvičování

Učitel

Matematika
Matematika pro žáčky na 1. stupni ZŠ

Domů

Matematika pro všechny žáčky

Žák

Matematika pro vaše děti přesně podle školního vzdělávacího programu

Rodič

Podpora matematiky ve výuce na 1. stupni základní školy dle RVP

Učitel

Matematika 2
Matematika pro žáčky na 2. stupni ZŠ

Domů

Matematika pro všechny studenty 2. stupně ZŠ

Žák

Matematika 2 pro vaše děti přesně podle školního vzdělávacího programu

Rodič

Podpora matematiky ve výuce na 2. stupni základní školy dle RVP

Učitel

Angličtina
Angličtina pro žáčky od 3. třídy až po maturitu

Domů

Angličtina od 3. třídy ... až k maturitě

Žák

Podopora výuky angličtiny pro vaše děti

Rodič

Anglický jazyk pro podporu výuky dle RVP

Učitel

Němčina
Němčina pro žáčky od 7. třídy až po maturitu

Domů

Němčina pro žáky a studenty

Žák

Německý jazyk pro vaše děti

Rodič

Podpora výuky německého jazyka

Učitel